Ромео Смилков представи книгата си за Димитър Ненов

На 29 май в Къща музей “П. К. Яворов”се състоя премиерата на книгата “Клавирната музика на Димитър Ненов” на проф. д-р Ромео Смилков, който е с чирпански корен.

В началото проф. Николай Стойков посочи значимостта на Димитър Ненов - един от видните български композитори и виртуозен пианист от първата половина на ХХ век в българската музикална култура, и приноса на проф. Смилков в изследването на богатото му клавирно творчество.

Книгата бе представена от музиколога д-р Лазаринка Настева. Тя започна  с цитат от становището на един от рецензентите - проф. Иван Бакалов: Това е “…капитален труд, посветен на музикалното творчество на моя учител - феноменалния български пианист и композитор проф. Д. Ненов”.

“Днес, 65 години след кончината на този най-крупен български пианист от първата половина на миналия век, сме свидетели на възраждане на интереса към неговото не по-малко забележително композиторско творчество, останало незаслужено през годините в сянката на блестящата концертно-изпълнителска дейност на своя създател. Един от апостолите на това възраждане и най-последователен негов пропагандатор в наше време е талантливият български пианист проф. Ромео Смилков.”

Книгата респектира с цялостния обхват на клавирното творчество на Димитър Ненов. В него за пръв път се осъществява цялостното му разглеждане и анализ от интерпретационна позиция, в резултат от изследователска работа на различнаи нива: аналитична, интерпретаторска, концертна, записна, авторска.

Ключовите думи, с които д-р Настева характеризира  труда  на проф. Смилков, са “ерудиция, интелигентност, съпричастност”.

Ерудицията и интелигентността на автора се проектират както в детайлното познаване на явлението Димитър Ненов и особено на неговото клавирно изкуство, така и в цялостния подход към изследването.

Специално внимание д-р Настева обърна на емоционалната интелигентност на автора - приложената емпатия към обекта на изследването. Особен интерес заслужава извеждането на органическите връзки между творчески процес/композиция и творчески процес/интерпретация в клавирното изкуство на Ненов. Прецизните изпълнителски анализи са ценни, тъй като имат  и практико-приложна стойност.

След представянето на книгата проф. Ромео Смилков и неговите възпитаници - пианистите Велислава Стоянова и Мартин Дафинов, изпълниха клавирните творби на Димитър Ненов „Медитация” за пиано (1923/1924), „Святата” (1930), Три пиеси от цикъла „Миниатюри” за пиано (1945) и „Молитва” (1942).

Проф. Николай Стойков направи ценен жест - подари на Къща музей “П. К. Яворов” партитурата на поемата “Калиопа” - поема за смесен хор инструментален ансамбъл (ударни инструменти), оп. 56/ 1981-97 г.

 

Назад