Васил Иванов с трета стихосбирка

На 5 юни  в къща музей “Пейо К. Яворов” Васил Иванов представи третата си стихосбирка “Златната ябълка и още нещо”. Книгата е издание на “Светулка 44 Атеней” , а за корицата е използвана илюстрация на автора. Известният чирпански сатирик благодари на съпругата си Марияна Митева и НЧ “Димитър Данаилов” в лицето на неговия председател Нина Маринова за подкрепата, без която тази книга не би била възможна.

Поради неотложни ангажименти рецензентът и издател на книгата Петър Анастасов не успя да присъства на премиерата, но текстът, който е написал по този повод “Думи за Васко Иванов и неговия сатиричен приоритет”, бе прочетен от съпругата на поета Марияна Митева.

Според Петър Атанасов ”Сатиричното пространство на съвременната и не толкова съвременна българска литература има предостатъчно владетели, които пазят ревностно нотариално заверените права за собственост. Срещу новите претенденти се възправят какви ли не затруднения да се кандидатират поне. Премълчаване, недоверие, липса на свободни парцели, липса на достатъчен брой авторитетни препоръки, липса на достатъчен брой осребрени трофеи от сатирични конкурси и форуми.

Въпреки че днес софийското жителство не съществува като бариера към светите места на присъствието в народната памет, то продължава да е нещо като детската игра жмичка – тук съм, няма ме, но е винаги тук, защото столичните литературни институции владеят всички ключове към парцелите на осветените от признанието  територии. Не ти искат документ, но просто не те познават. Всъщност, познават те, но се правят, че не са и чували за тебе.“

Такъв е “статусът на съвременния български сатирик в координатите на жадуваната демокрация, за която дадоха живота си корифеи на българската сатира” и дава  примери със Смирненски- оставен да умре от туберкулоза поради липса на пари за силна храна и “незабравимия пресмехулник Алеко”, убит от  засада край пазарджишкото село Радилово.

За Петър Атанасов  “такова е реалното положение на нещата, но за самотното врабче,(както назовава уважавания и обичан от него поет Васко Иванов), няма бариери към народното признание, защото неговата сатирична поезия е крилата и дръзка”.

Доказателство за това е, че на Шестия  международен конкурс за хумор, сатира и карикатура в Асеновград, който събира сатирици от България и някои европейски страни, Васил Иванов стана един от лауреатите.

Оказа се, че когато един поет прокламира:

Пристигнала от долната земя,

при нас вилнее не една ламя,

това е ясен, много ясен знак,

че време е да се роди юнак...

това не може да не бъде оценено.

Издателят препоръчва да се прочете стихотворението “Родина”, с което започва книгата.

Българийо моя, Българийо бедна,

горчиво отронваш сълзица поредна.

Затънахме здраво във гнойното блато –

последни в Европа, но първи във НАТО.

Сатиричните попадения на Васил Иванов в това и други стихотворения предизвикват “решимост и мъжество”.

Петър Анастасов адмирира “мъжеството  на едно  плахо на пръв поглед врабче, което притежава магическата дарба да зарежда наистина уплашения, стъписания и беззащитния хомо сапиенс със смелост, дързост и протестна енергия. Има нещо знаменателно, че в условията на привидна социална стабилност българската поезия и  в частност българската сатира съхраняват исторически внедреното си предназначение- да събужда, да не е съгласна, да се бунтува и да вдъхновява!

Мариана Митева добави,”... че повече от всякога имаме нужда от стихове като тези в стихосбирката  “Златната ябълка и още нещо“. Повече от всякога България и обществото ни имат нужда от своите истински поети. Но не от постмодернистичната кохорта , а от тези с ясните послания към читателите, какъвто е и  Васил Иванов. Защото точно те са тези, които съхраняват литературните традиции, завещани ни от класиците и едновременно с това са и будната съвест на болното ни от материализъм общество.” Тя определи стиховете на Васил  Иванов като” нравствено огледало, което отразява грозното и пошлото в съвремието”, напомнят ни, че “освен материя сме и дух, който трябва да се стреми към красивото и съвършеното”.

Васил Иванов прочете творби от книгата с кратък коментар за творческата им история. Прочете и най-новите си стихотворения, които ще включи в следващата си стихосбирка.

Назад