"Галерия "Шарж" - Стайко Тополов

Стайко Тополов и новата му книга с епиграми и шаржове

Премиера на книгата на Стайко Тополов „Галерия „Шарж" се състоя на 15 ноември в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов". Организатори на вечерта бяха къщата музей и фондация „Яворов".

Стайко Тополов (Стайко Илиев Стайков) е роден в с. Савино, Ямболско. Родителите му са бежанци от Беломорска Тракия. Детството и младостта му минават в гр. Чирпан. Завършил е Инженерно-строителния институт в гр. София.
Оттогава досега живее и работи в гр. Стара Загора. Хумористични стихотворения и епиграми пише и публикува още от студентските си години. Сьтрудничи на вестници и списания като "Стьршел", "Трета възраст", "Народна младеж", "Студентска трибуна", "Тримата глупаци", "Литературен глас", сп. "Читалище" и др. Носител е на втора награда от конкурс на в. "Стършел". Издал е книгите "Изстрели", "Шамари", "Ритници", "И те си отвориха устата", "Вътре сме!", както и книгата с хумористични случки и събития в проза „Смях на гола поляна".
Наскоро от печат излиза неговата нова книга с епиграми, римувани вицове, несериозни стихотворения и дружески шаржове и пародии със заглавие "Галерия "Шарж". Книгата е дело на издателство „Лаген". Художник на корицата е Бойко Арсов, а илюстрациите и шаржовете са на Дечко Николов.

Думи за автора на книгата бе подготвил нейният редактор и издател Трифон Митев: „Стайко Тополов носи в сърцето си Чирпан. По професия е строител, но винаги е писал епиграми. С няколко кратки реда той създава цяла философия. Впечатление прави неговото огромно внимание към думите, към това, което пише. Той е внимателен спрямо хората, за които пише. В нито една епиграма няма озлобление към човека, за който пише. В тях има добронамереност. Всеки може да познае в тях нещо от себе си, нещо, което му е станало не съвсем добър навик. Има епиграми, на които се усмихваме, става ни весело, хубаво и в същото време, ако ги пренесем в човешкия живот, можем да намерим примери в това отношение. Радвам се на тази книжка. Когато работихме със Стайко Тополов, той се вълнуваше и търсеше самооценка. Поздравявам го за тази книга, за чистотата на мисълта му, за шеговитите и пиперливи изрази. Епиграмите му са по човешки закачливи. Цялата книга е хубава, написана на хубав български език, с хубави, звучни български думи. Както е свежа корицата на книгата, така са свежи стихотворенията и епиграмите в нея. В книгата проличава силата на българския език. Пожелавам на автора да издаде още книги с шаржове!"

Стайко Тополов благодари на Трифон Митев за словото и прочетете стихотворението си „Автобиографично самокритично", което допълва биографията му.

Назад