На ционален конкурс за есе, 2019 г.

Национален конкурс за есе "Изгнаници клети...", 2019 г.

("Арменци" – Пейо К. Яворов)

120 години от написването на стихотворението „Арменци"

Организатори: Къща музей "Пейо К. Яворов" – гр. Чирпан, Координационен съвет на арменските организации в София, Арменски културно-информационен център – гр. Пловдив, Национален литературен музей и Фондация "Яворов".

В конкурса право на участие имат ученици от 8 до 12 клас.

Всеки участник представя едно есе в обем до два стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12).

Всяка творба трябва да съдържа информация за участника: трите имена, адрес, училище, клас, телефон за връзка, електронна поща.

Жури в състав: председател д-р Ахавни Кеворкян и членове: Вартануш Топакбашиян и Тодор Иванов, ще оценява конкурсните работи.

Класираните участници ще получат грамоти и награди.

Творбите си изпращайте на:

е-mail: javorovch@abv.bg

или на адрес:

гр. Чирпан 6200

ул. "Крачолови" 26

Къща музей "Пейо К. Яворов"

за конкурса "Изгнаници клети..."

Телефон за справка: 0416/ 94019

Крайният срок за изпращане на творбите е до 10.04.2019 г. (сряда).

Резултатите ще бъдат обявени до 17.04.2019 г. (сряда) на сайта на къща музей "Пейо К. Яворов" – гр. Чирпан www.javorovhouse.info и на фейсбук страницата къща музей Яворов Чирпан.

Награждаването на отличените ще бъде на 20.04.2019 г. (събота) от 11 часа в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов" – гр. Чирпан (ул. „Крачолови" 26).

Назад