Национален младежки литературен конкурс „И ти си в менe - ти, Родино моя” 2014

Този конкурс се ражда по предложение на  поета Димитър Данаилов -  дългогодишен уредник на къща музей „Пейо К. Яворов” -  Чирпан. Конкурсът се провежда ежегодно в рамките на Яворовите януарски дни в Чирпан. В него могат да участват ученици от V до ХІІ клас от цялата страна.

В конкурса  учениците са разделени в две възрастови групи:

- V – VІІІ клас

- ІХ – ХІІ клас

Националният младежки литературен конкурс включва два раздела:

- Поезия - до три стихотворения.

- Проза - до двe творби.

Творбите трябва да бъдат в два екземпляра.

Конкурсът е анонимен.Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, възрастова група, телефон за връзка, електронна поща.

Пликът с данните на участника трябва да бъде запечатан и сложен в по – големия плик с творбите.

Жури ще оценява литературната стойност на  конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.

Творбите си изпращайте на адрес:

Чирпан  п.к. 6200

ул. „Крачолови” 26

Къща музей „Пейо  К. Яворов”

Телефон за справка: 0416 / 94019, e mail: javorovch@abv.bg

Крайният срок за изпращане  на творбите е  08.01.2014г.

Резултатите ще бъдат обявени по време на Яворовите януарски дни – на 15.01.2014 г.

Назад