Второ издание на Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят”

В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас.

Всеки ученик може да представи само една рисунка.

Конкурсът е открит и всеки участник трябва да посочи: име, адрес, телефон, имейл адрес.

Форматът на рисунките да не бъде по-голям от 35-50 см.

Най - добрите рисунки ще бъдат  предоставени на Алианс Франция - България за създаване на картички на организацията.

Краен срок за получаване на рисунките - до 08.01.2014г. на адрес: гр. Чирпан 6200,

ул. „Крачолови” 26, Къща музей „Пейо К. Яворов”. Телефон за справка: 0416 / 94019,

e mail: javorovch@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени по време на Яворовите януарски дни в Чирпан – на

15.01.2014 г.

Отличените ще получат грамоти и материални награди.

Назад