Общински конкурс за рецитация на стихотворения на Димитър Данаилов и Павел Матев

Общински конкурс за рецитация на стихотворения

на Димитър Данаилов и Павел Матев

"...но пак ме споменете със добро"

03.12.2019 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей "Пейо К. Яворов" – Чирпан и Фондация "Яворов".

Регламент на конкурса:

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на един от двамата автори. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от I до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – I – IV клас

Втора възрастова група – V – VІІ клас

Трета възрастова група – VIII – XII клас

Конкурсът има следните раздели:

Индивидуални изпълнения – до 3 минути

Групови изпълнения – до 7 минути

Жури ще оценява изпълненията на участниците.

Отличените участници ще получат грамоти и награди.

Дата на провеждане – 03.12.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в Къща музей "Пейо К. Яворов" – Чирпан.

Заявки ще се приемат до 02.12.2019 г. (понеделник) на адрес:

гр. Чирпан, ул. "Крачолови" 26, Къща музей "Пейо К. Яворов"

или на e-mail:  javorovch@abv.bg

Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей "Пейо К. Яворов"

Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка, заглавие на стихотворението и автор на стихотворението.

Назад