Национален литературен конкурс, 2022 г.

Национален литературен конкурс

“И ти си в мене – ти, родино моя”, 2022 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов”.

Регламент: В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V-VII клас

- Втора възрастова група – VIII-XII клас

Конкурсът има два раздела:

-                    Поезия – до три стихотворения

-                    Проза – до две творби

Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.

Творбите си изпращайте на e-mail:    yavorovmuseum@abv.bg

Телефон за справка: 0416/94019 – Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Крайният срок за изпращане на творбите е 20.12.2021 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея      www.javorovhouse.info на 13.01.2022 г.

 

 

Назад