Общински конкурс за детска рисунка „Чирпан - градът на Яворов и моят роден град”

Условия за участие:

1. Деца от предучилищна възраст от Община Чирпан (до 7 години).

2. Техника на изпълнение - по избор.

3. Материали - без ограничения.

4. Да бъдат изписани трите имена, години и детско заведение или училище на участника.

5. Всеки участник може да представи до две творби.

6. Краен срок за представяне на рисунките - 23.05.2014г.

На адрес: гр. Чирпан, ул. „Крачолови 26 Къща музей „Пейо  К. Яворов”

e -mail: javorovch@abv.bg / web: www.javorovhouse.info

7. Награждаване на участниците - 27.05.2014г.(вторник) от 10:30ч. в Къща музей “Пейо К. Яворов”.

Назад