Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия ”Подир сенките на облаците” – 2014 г.

Регламент на конкурса:

1. Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение  на Пейо Яворов или композиция  по негови творби.

2. В конкурса за рецитация участниците са разделени в следните възрастови групи:

І-ІV клас

V-VІІІ клас

ІХ-ХІІклас

3. Конкурсът има следните раздели:

- индивидуални изпълнения

- групови изпълнения – до 10 минути

4. Председател на журито ще бъде актрисата Йоана Буковска.

5. Отличените участници ще получат  грамоти и награди.

Дата на провеждане - 06.06.2014г. (петък) от 14:00 часа в Къща музей “Пейо К. Яворов”.

Заявки ще се приемат до 03.06.2014 г.

на адрес: гр.Чирпан, ул. „Крачолови” 26, Къща музей „Пейо К. Яворов”

или на e-mail:  javorovch@abv.bg

Телефон за контакти: 0416 94019  и  0889 59 42 93

Заявката за участие трябва да съдържа:

- трите имена, училище, клас, възраст

- заглавие на произведението

- телефон за връзка

Назад