Детски конкурс

Общински детски конкурс за рецитация на любимо българско стихотворение

„Детство мое”

Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан, Фондация “Яворов” и НЧ „Димитър Данаилов-2013”.

 

 

Регламент на конкурса:

В конкурса за рецитация право на участие имат деца от Община Чирпан. Те ще бъдат разделени в две възрастови групи:

-         Първа група – от 4 до 7 г.

-         Втора група – ученици от 1до 4 клас

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение.

Времетраене на изпълненията – до 3 минути.

Жури ще оценява изпълненията на участниците.

Отличените участници ще получат грамоти и награди.

 

Дата на провеждане – 22.04.2023 г. (събота) от 10:00 часа в Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 07.04.2023 г. (петък) на адрес:

гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26, Къща музей “Пейо К. Яворов”

или на e-mail:  yavorovmuseum@abv.bg

Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей “Пейо К. Яворов”

 

Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено място, училище или детска градина, клас, ръководител,  телефон за връзка, заглавие на стихотворението и име на автора.

 

 

 

 

Назад