Конкурс за рецитация - регламент

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия

“Подир сенките на облаците”

03.06.2023 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов”.

 

 

Регламент на конкурса:

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна  от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи:

-         Първа възрастова група – V – VІІ клас

-         Втора възрастова група – VІІІ – ХІІ клас

Конкурсът има следните раздели:

-         Индивидуални изпълнения – до 5 минути

-         Групови изпълнения – до 10 минути

Критерии за оценяване на изпълнението на участниците:

  1. Правилно наизустен текст.
  2. Логично интерпретиране на основното чувство в творбата.
  3. Артистичност.
  4. Добра дикция.
  5. Контакт с публиката.
  6. Емоционално съпреживяване.

 

Компетентно жури  ще оценява изпълненията на участниците.

Отличените участници ще получат грамоти и награди.

 

Важно! Дата на провеждане – 03.06.2023 г. (събота) от 10:00 часа в Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 26.05.2023 г. (петък) на адрес:

гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26, Къща музей “Пейо К. Яворов”

или на e-mail:  yavorovmuseum@abv.bg

Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей “Пейо К. Яворов”

 

Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на стихотворението.

Разноските са за сметка на участниците.

 

 

Назад