Конкурс

Национален литературен конкурс
“И ти си в мене – ти, родино моя”, 2024 г.
Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов”.
Регламент: В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:
- Първа възрастова група – V-VII клас
- Втора възрастова група – VIII-XII клас
Конкурсът има два раздела:
- Поезия – до три стихотворения
- Проза – до две творби
Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.
Жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.
Творбите си изпращайте на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg
Телефон за справка: 0416/94019 – Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.
Крайният срок за изпращане на творбите е 22.12.2023 г.
Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 13.01.2024 г.
Награждаване на отличените участници – 15.01.2024 г.

Назад