Национален литературен конкурс, Чирпан, 2019 г.

Национален литературен конкурс

"И ти си в мене – ти, родино моя", 2019 г.

*Организатори: Община Чирпан, Къща музей "Пейо К. Яворов", Фондация "Яворов" и Съюз на българските писатели.

*В конкурса могат да учасват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група – V-VII клас

- Втора възрастова група – VIII-XII клас

*Конкурсът има два раздела:

Поезия – до три стихотворения

Проза – до две творби

*Конкурсът е открит. Всеки участник в него трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

*Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

*Творбите си изпращайте на адрес:

гр. Чирпан 6200

ул. "Крачолови" 26

Къща музей "Пейо К. Яворов"

или на e-mail:    javorovch@abv.bg

Телефон за справка: 0416/94019.

*Крайният срок за изпращане на творбите е 19.12.2018 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея      www.javorovhouse.info  до 11.01.2019 г.

Награждаването ще бъде по време на Яворовите януарски дни в Чирпан на 15.01.2019 г. (вторник) от 15:00 часа в експозиционната зала на къща музей "Пейо К. Яворов" (гр. Чирпан, ул. "Крачолови" 26").

Назад