Тревожност

Нощта пристъпва със стъпки потайни.

Тревожна мистичност. Лунни болести.

Пречупен гръбнак на лунни сонати.

Животът бива разтресен: смърт с

високи нива сеизмичност. Душата

се лута в проклятия тъмни, но свои,

познати. Демонични огньове горят

непокорно сърце. Кървава пещ.

Мъртвешки гласища ме молят да

бъда готова за нея. Аз, вчера,

детето – посмях да напиша с последната

свещ думи за нежност, опора и вяра, без

песни да пея. Тревожно очакване: уродливо

създание, забулено в храчки. Душа на парчета

и облаци, вкаменена от страх. Плах пламък и...

вятър – тътен от призрачни крачки.

Дъжд, кал и надежда – тревожност в сълзи

и прах.

Николая Янева

І награда в Националния младежки

литературен конкурс “И ти си в мене –

ти, родино моя”, ІІ възрастова група

(9 – 12 клас), раздел “поезия”,

ученичка от 10 клас на

НГПИД “Акад. Дечко Узунов” – гр. Казанлък

Назад